620000/2

620000/2
620000/2
Soczewki polaryzacyjne: 
G-15/zielone
Oprawka: 
Policarbonate