137-91536

137-91536
Soczewki polaryzacyjne: 
G-15
Oprawka: 
Policarbonate