138-91849

138-91849
Soczewki polaryzacyjne: 
G-15
Oprawka: 
Policarbonate