146-8829

146-8829
Soczewki polaryzacyjne: 
G-15
Oprawka: 
Policarbonate