147-9434

Soczewki polaryzacyjne: 
G-15
Oprawka: 
Policarbonate