620000

620000
620000
Soczewki polaryzacyjne: 
G-15
Oprawka: 
Policarbonate