620000/3

620000/3
620000/3
Soczewki polaryzacyjne: 
G-15/zielony
Oprawka: 
Policarbonate