Pl5001

Soczewki polaryzacyjne: 
Szare
Oprawka: 
Policarbonate łączona z metalem