S-807p

Soczewki polaryzacyjne: 
Zielone
Oprawka: 
Policarbonate